maandag 12 februari 2018

Eerste hulp bij ongevallen voor kinderen en baby's

Eerste hulp bij ongevallen voor kinderen en baby's
Door gezondheidsorganisaties en de overheid wordt steeds vaker gehamerd op het belang van eerste hulp bij ongelukken. Correcte hulp na een ongeval kan er dat voor zorgen dat er levens gered worden. Gelukkig zijn er in Nederland steeds meer mensen gekwalificeerd om eerste hulp te verlenen. Eerste hulp voor kinderen en baby's ziet er anders uit dan eerste hulp bij volwassenen. Dit heeft twee oorzaken. In de eerste plaats is de oorzaak van de noodzaak om eerste hulp te verlenen niet altijd hetzelfde als bij volwassenen. In de tweede plaats is het lichaam van een kind of baby natuurlijk een stuk kleiner. Dat vraagt om een andere aanpak en andere technieken.

EHBO in het algemeen
EHBO is het hulpverlenen aan slachtoffers totdat gespecialiseerde en professionele hulpverleners arriveren. Meestal gaat het hierbij om ambulance personeel die niet alleen meer expertise hebben maar ook de beschikking hebben over hulpmiddelen. De oorzaak voor de noodzaak van eerste hulp komt vaak door een ongeval of het plotseling in elkaar zakken van een persoon. Eerste hulp is vooral belangrijk bij stoornissen die te maken hebben met de ademhaling, het hart of het verliezen van bewustzijn. Omdat de oorzaak niet altijd meteen duidelijk is is het noodzakelijk dat er door de hulpverlener op de juiste manier gehandeld wordt. In films zie je vaak dat mensen spontaan bijkomen bij het krijgen van handmatige reanimatie. In werkelijkheid is dit zelden het geval, tenzij er sprake is van een verslikking en het object dat de ademhaling belemmerd verwijderd kan worden. Bij andere oorzaken kan het desondanks van levensbelang om eerste hulp te verlenen. Handmatige reanimatie zorgt ervoor dat het hart gestimuleerd wordt en het slachtoffer toch nog wat zuurstof binnenkrijgt. In afwachting op professionele hulpverlening kan dit cruciaal zijn voor de overlevingskansen van het slachtoffer.

EHBO voor kinderen en baby's
Eerste hulp verlening bij kinderen en baby's is zo mogelijk nog belangrijker. De oorzaken en de hulpverlening zelf verschillen van EHBO bij volwassenen. Bij jonge kinderen is een veelvoorkomende oorzaak bijvoorbeeld dat er sprake is van een verslikking of verstikking. Voor ouders en verzorgers is het belangrijk om te weten hoe er in zo'n geval gehandeld moet worden.

Doe zelf een cursus speciaal gericht op hulpverlening voor kinderen en baby's
Speciaal voor drukke ouders, grootouders en andere verzorgers worden verkorte cursussen aangeboden. Bij deze cursus leer je hoe je moet handelen in bepaalde situaties en welke hulpverleners je in moet schakelen. Het is uiteraard cruciaal dat de oorzaak zo snel mogelijk geconstateerd wordt. In onze drie uur durende cursussen wordt daar uitvoerig aandacht aan besteed. Daarbovenop leer je uiteraard de praktische handelingen die je uit moet voeren ten tijde van een ongeval. Deze handelingen wijken af van de handelingen die uitgevoerd worden op volwassenen. Ook wordt er aandacht besteed aan kleinere, veelvoorkomende ongevallen zoals een bloedneus, tand door de lip of een beet door een insect.

EHBO voor baby's en kinderen wordt door het hele land aangeboden
Omdat het zo belangrijk is worden cursussen door het hele land aangeboden zodat iedereen de kans heeft om deel te nemen. Bovendien vinden de cursussen in de avond plaats zodat drukke, werkende ouders ook mee kunnen doen. De drie uur durende cursus is bovendien interactief en input van deelnemers wordt op prijs gesteld. Het is ook mogelijk om de cursus thuis te volgen. Op de website van EHBO bureau vind je een volledig overzicht van ons aanbod.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten